Hvad betyder download?

Download er definitionen på, hvor hurtigt du henter ting fra internettet og ned på din computer. Det er typisk angivet i Mbit, da det er den bedste måde at måle det på. Download hastigheden har for eksempel en betydning for hvor hurtigt, du henter musik ned til din computer.