Hvad er en IP adresse?

En ip-adresse kan sammenlignes med et netværks eller en pc’s telefonnummer. Internetprotokollen, eller ip, er det sprog, netværk og pc’er bruger til at kommunikere med hinanden. Når én pc skal overføre data til en anden, bruger den begges ip-adresser til at etablere forbindelse.
Eksterne og interne ip-adresser

Der er forskel på eksterne og interne ip-adresser. En ekstern ip-adresse er et efternavn, som din router bruger, når den sender information ud af dit hjem. Interne ip-adresser er hver enkelt pc’s fornavn. Når din pc kommunikerer med en pc på et andet netværk, sender den information med sit fornavn til din router, der sender beskeden videre med netværkets efternavn. Al information der bliver sendt ud gennem routeren, benytter altså samme ip-adresse.

Dynamiske og faste ip-adresser
Der er også forskel på dynamiske og faste ip-adresser. Dynamiske ip-adresser kan skifte, hver gang dit netværk har været slukket i flere timer – hvilket dog sjældent sker. En fast ip-adresse skifter ikke, selvom dit netværk har været slukket i længere tid. Ip-adressen kan altså ikke bruges af andre. Det er en stor fordel, hvis du vil have servere på dit netværk.
Der følger to dynamiske ip-adresser med i et TDC Bredbåndsabonnement. Du kan tilkøbe to eller fire dynamiske ip-adresser. Du kan også vælge at købe en fast ip-adresse i stedet for de dynamiske ip-adresser. Køb ekstra ip-adresser i TDC Selvbetjening.